Київ, вул. Антоновича 33В, пов. 10, оф. 6 050 726-96-33 office@centrkarat.com.ua

Адреса офісу

Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, 33В, пов. 10, оф. 6

Контакті телефони

050 726-96-33

098 991-07-10

073 380-93-22

Email

office@centrkarat.com.ua

ТОВ «ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ «КАРАТ»

Досвід та професіоналізм

Орган оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ «КАРАТ» співпрацює з багатьма акредитованими органами оцінки відповідності з сертифікації систем менеджменту якості, сертифікації продукції та проведення випробувань, які мають кваліфікований персонал та відповідне обладнання. Тільки за позитивними результатами оцінки відповідності (в тому числі випробувань) ООВ видає сертифікат відповідності.

Оцінку відповідності проводить компетентний персонал, який має досвід проведення робіт як в України, так i за її межами. Фахівці органу є аудиторами, кандидатами в аудитори та експертами.

Весь персонал має базову вищу освіту за напрямками:

Знання та навички персоналу підкріплені багаторічним та різноплановим досвідом за напрямками діяльності:

 • контроль якості, оцінка відповідності продукції;
 • планування та створення випробувальних лабораторій;
 • розробка та впровадження систем менеджменту у випробувальних лабораторіях;
 • супровід при акредитації випробувальних лабораторій;
 • розробка та впровадження систем менеджменту підприємств;
 • розробка нових видів продукції, розробка та впровадження нормативно-технічної документації для виробництва продукції, постановка на серійне виробництво.

Персонал центру має підтвердження компетентності як:
 • аудитор з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 667);
 • аудитор з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927);
 • аудитор з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту мийних засобів (постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717);
 • аудитор в галузі економіки «Виробництво нафтопродуктів»;
 • кандидат в аудитори з сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги»;
 • кандидат в аудитори з сертифікації систем екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»;
 • кандидат в аудитори з сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог ISO 29001 «Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію і надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості»;
 • експерт з акредитації лабораторії, внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
 • експерт контролю якості нафтопродуктів відповідно до вимог Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, спільний наказ від 04.06.2007 № 271/121 Мінпаливенерго України та Держспоживстандарту України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2007 № 762/14029);
 • експерт відповідно до вимог  ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».