Київ, вул. Антоновича 33В, пов. 10, оф. 6 050 726-96-33 office@centrkarat.com.ua

Адреса офісу

Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, 33В, пов. 10, оф. 6

Контакті телефони

050 726-96-33

098 991-07-10

073 380-93-22

Email

office@centrkarat.com.ua

ТОВ «ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ «КАРАТ»

Оцінка відповідності

Орган оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ «КАРАТ» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT;) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (атестат акредитації виданий НААУ № 1О403 від 20.07.2021р.).
Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Орган оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТР ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ «КАРАТ» призначено (свідоцтво про призначення № UA.ТR.ХХХ) на право проведення робіт по Технічним регламентам:
 
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Оцінка відповідності в законодавчо регульованій сфері є обов’язковою для виробників i постачальників на продукцію яких поширюється дія Технічних регламентів.
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Основні терміни, які вживаються у Законі

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва;
Оцінка відповідності – процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані;

Кожен Технічний регламент містить посилання на перелік національних стандартів, добровільне застосування яких є доказовою базою відповідності продукції встановленим вимогам.
Для оцінки відповідності продукції застосовуються модулі (уніфіковані процедури оцінки відповідності) відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-п#Text або розділи конкретного Технічного регламенту.

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності:

 • розгляд заявки на проведення оцінки відповідності;
 • підготовка до оцінювання;
 • оцінювання продукції на відповідність встановленим вимогам з оформленням акту;
 • прийняття рішення за заявкою;
 • відбір та ідентифікація зразків (на виконання вимог модуля F1);
 • випробування зразків;
 • прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності;
 • видача висновку про відповідність (на виконання вимог модуля А1);
 • видача сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до реєстру ООВ;

Добровільна оцінки відповідності продукції (сертифікація)

Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах в будь-яких формах, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування на відповідність будь-яким заявленим вимогам відповідно до статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
Орган з оцінки відповідності залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на умовах, визначених договором між заявником і таким органом.

ООВ проводить сертифікацію відповідно до сфери акредитації органу (нафта, нафтопродукти та продукти переробки нафти), а також може бути проведена добровільна сертифікації поза сферою акредитації, але в межах компетентності органу.

Порядок проведення робіт з сертифікації продукції

 • подання заявки на сертифiкацiю;
 • розгляд заявки та аналiз наданої документацiї;
 • прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми сертифiкацiї;
 • аналіз наданої документації, обстеження виробництва продукцiї, що сертифікується, якщо таке передбачене схемою сертифікації;
 • вiдбір зразкiв для випробувань, ідентифікація продукції;
 • випробування зразкiв продукцiї;
 • аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi (про відмову щодо видачі) сертифiката вiдповiдностi;
 • видача сертифiката вiдповiдностi, укладання лiцензiйної угоди та занесення
  сертифiкованої продукцiї до реєстру органу;
 • технічний нагляд за сертифiкованою продукцiєю